Surfics - Intombi YomXhosa lyrics


[BRIDGE]
Yeah yeah
I'm looking for a Xhosa Chick
Yeah yeah
I'm looking for a Xhosa Chick
Yeah yeah
Ndifun'iNtombi yoMxhosa

[HOOK]
Ndifun'iNtombi yoMxhosa(yomXhosa)
Ndifun'iNtombi yoMxhosa(yomXhosa)
Ndifun'iNtombi yoMxhosa(YoMxhosa)
Ndifun'iNtombi yoMxhosa(YoMxhosa) x4

[VERSE 1]
Andilifun ipharaphara lentombi
Andiyifuni intombi khazi eneshori
Ndifun intombi engath ine ntloni
Ndifun intombi imbadl engazkopoli
No take aways ndimfeed umphokoqo
Coz ndifun izozo lime nkqo
No electricity masiye phandle azidumi
Andifun iChick ezokhala ngoExcuse me
Andifun andicenge ndifun abeRough
Axabe xa ndiFryza andityis iRice
Angafun Brazilian afun iSpinach
Ndimnik iChunx ndimnik iMamas
I meant Conrows akho problem
Abene wide eyebrows nezozidlele
Zitukutuku avele andincumele
Abenezinxonxo zibengamawele
Traditional Attire ibeyi Swagg yakhe
White dots kwezozdlele zakhe
Ndihambe ngenyawo ndiye kumamakhe
Ndiyombulela ngobuhle bentombi yakhe
Ndifuna akhanye kodwa abengu mxhosa
Acace noba uhamba pha ukuba nguMxhosa
Abenoncumo ibelelo mxhosa
Ndifun intombi yomxhosa

[HOOK]
Ndifun'iNtombi yoMxhosa(yomXhosa)
Ndifun'iNtombi yoMxhosa(yomXhosa)
[Lyrics from: https:/lyrics.az/surfics/-/intombi-yomxhosa.html]


Ndifun'iNtombi yoMxhosa(YoMxhosa)
Ndifun'iNtombi yoMxhosa(YoMxhosa) x4

[VERSE 2]
She will be my chick I wont share her
Shes so jiggy jagga I cant compare
Shes someone from nowhere
The way I love her is yeke
Uthando endinalo ndililanda phantsi
Andijonge on top ndivele ngaphantsi
Yazi andidlali but yena akandaz
Azam undibalela ndigqagq uBODMAS
From village to city shes ma ghetto queen
1 2 the third one is the pikinini
Ah love her so much not like 1-2-3
Gat mega love ndamthanda nyan tyhini
Shes ma chick you wont take her
You know shes mine dont chase her
Ngumxhosa manyan vele umyeke
Ndamfuna manyan owh yhin na shame
Ngumxhosa womxhosa exhosa eCiskei
Ngumxhosa womxhosa oxoza this guy
Lo mxhosa ngumxhosa xhosa neStyle
Uxhosa axhose axhose neSmile
Ndifuna akhanye kodwa abengu mxhosa
Acace noba uhamba pha ukuba nguMxhosa
Abenoncumo ibelelo mxhosa
Ndifun intombi yomxhosa
[BRIDGE]
Yeah yeah
I'm looking for a Xhosa Chick
Yeah yeah
I'm looking for a Xhosa Chick
Yeah yeah
Ndifun'iNtombi yoMxhosa

[HOOK]
Ndifun'iNtombi yoMxhosa(yomXhosa)
Ndifun'iNtombi yoMxhosa(yomXhosa)
Ndifun'iNtombi yoMxhosa(YoMxhosa)
Ndifun'iNtombi yoMxhosa(YoMxhosa) x4

THE END

Correct these Lyrics