LYRICS.AZ APPLICATION

Download from Apple Store
Download from Google Play

Pismo Święte - Apokalipsa św. Jana 5 lyrics


(Ap 5, 1) I ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie
księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie zapieczętowaną na siedem pieczęci.
(Ap 5, 2) I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: «Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?»
(Ap 5, 3) A nie mógł nikt - na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią -
otworzyć księgi ani na nią patrzeć.
(Ap 5, 4) A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć.
(Ap 5, 5) I mówi do mnie jeden ze Starców:«Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci».
(Ap 5, 6) I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a kręgiem Starców stojącego Baranka jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię.
[Lyrics from: https:/lyrics.az/pismo-swiete/nowy-testament-apokalipsa-sw-jana/apokalipsa-sw-jana-5.html]


(Ap 5, 7) On poszedł, i z prawicy Zasiadającego na tronie wziął księgę.
(Ap 5, 8) A kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych.
(Ap 5, 9) I taką nową pieśń śpiewają: «Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
(Ap 5, 10) i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami,
a będą królować na ziemi».
(Ap 5, 11) I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt, i Starców,
(Ap 5, 12)liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, 12 mówiących głosem donośnym: «Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo».
(Ap 5, 13) A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: «Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!»
(Ap 5, 14) A czworo Zwierząt mówiło: «Amen». Starcy zaś upadli i oddali pokłon.

Correct these Lyrics