Mam taką twarz, że ludzie mi ufają... Biling Album (2008)

Mam taką twarz, że ludzie mi ufają... Biling Album

Mam taką twarz, że ludzie mi ufają... Biling Album Lyrics

Other Albums


View All albums


Related Links

No links are attached to this artist.