LYRICS.AZ APPLICATION

Download from Apple Store
Download from Google Play

Ehsan Shah - Bashar lyrics

[Lyrics from: https:/lyrics.az/ehsan-shah/-/bashar.html]
Verse 2 : Khaak : حیوون دو پاست/نسبت سرطان به مغز انسان و جهان/که تاج ساخت از طبیعت/پادشاه زمین تخت/این چرخه تکیش به جامعس که دروغ /محضه صورتای آشکار/حقایق تلخ سیرتای پنهان/دریایی از انسان/غرق توی تکرار/فضایی از اشکال/سرنوشتی یکسان/مرد احساس/به تیغه ی افراط عقل/بشر یعنی منغت/از هر طرف/از پیشرفت هم پیشرفت اند/حتی اگه تا بست نسل بعد رسک کردن/هدف میگه مرگ تا فتح و آدم باز طعه ی طمع هواست اینبار سیب ممنوعه یک کرست/که پر از/کرم توش و میلولن میدوئن/رو دو پاشون/خب آسون درگیره خود اند/هر ز.ر هم گم اند/تو پیله ای که ساختن شاید یک روز پروانه شن/ولی حوا که زد/گاز از حوس میبینن سقوط

Correct these Lyrics