LYRICS.AZ APPLICATION

Download from Apple Store
Download from Google Play

DJ Kore - El Mouchkil lyrics

[Rabah Donquishoot : الدّخلة]
كــايــــن بــزّاف يجــــو يحــكولك يڨولولك
كــلام بالاك يعجبك و إذا من جيهتي يغّبنك
يبداوها بكــلامي حتّى لــواش رانــي لابس
أم.بي.أس ڨــــــروپ حــــــــابـــــــــــــــس
و خــــدمــة ست سنين بلا ما تتّسمع تتّعفس

[Rabah Donquishoot : اللاّزمة]
المشكل اللّول: أخــدم أو مبــعد حــــل فمّك
المشكل الثّاني : شوف كاش طوليي يسڨمك
المشكل الثّالث : درنــــاهـــــــــم ولاّ لالا ؟
المشكل الرّابع : خير منّـا صحاب الدلالة ؟
! المشكل الخامس : لالا مــانــــيش منرڥي
! المشكل السّادس : الشّــــح أكــــــروڥـــي
المشكل السّابع : واحــــد مــــا يڨــطّـــع فيّا
و اللّــي خصّـوه مشاكل يجي نعطيلو شوية

[المقطع الأوّل]
الهـــدرة الزّايدة كثرت العقلية صاييي فسدت
خلاص النّفس فلاكواريوم نكره نرّيح مغموم
فيك نلقــى لصــلاح اليــوم نتا نـــــاس ملاح
حتــــان يخــــرج نص جناح لتما نجبد عليك
لتــــدير نڨولك أخطيك اللّي ماشي ليك يعيّيك
لمــارطو معايا فالظّهر كي اللّي ينقش فلبحر
أصــبــر عليا شوية و غدوا تشّوف المصغر
كي تكـــــون الخاوة مكّملة نتا مزّال تستخبر
أنــــا جــــامـــــي نتنارڥا ومعاك نريّح صافا
جـــــامي نهبّط النّيڥو واش جاب الما للزّيڨو؟
رونديــڥــو مع النــــدامــــة ماشي كيف كيف
اللّــي فقــلبو سيف و اللّــي فقلبــو حــمــامــة

[Rabah Donquishoot : اللاّزمة]
المشكل اللّول: أخــدم أو مبــعد حــــل فمّك
المشكل الثّاني : شوف كاش طوليي يسڨمك
المشكل الثّالث : درنــــاهـــــــــم ولاّ لالا ؟
المشكل الرّابع : خير منّـا صحاب الدلالة ؟
! المشكل الخامس : لالا مــانــــيش منرڥي
! المشكل السّادس : الشّــــح أكــــــروڥـــي
المشكل السّابع : واحــــد مــــا يڨــطّـــع فيّا
و اللّــي خصّـوه مشاكل يجي نعطيلو شوية

[Rabah Donquishoot : المقطع الثّاني]
كاين نــاس هـــــــدّارة كــاين ناس خدّامة
كاين نــاس شششتت و كــاين ناس شكّامة
كاين عــــبــاد كيمــا نتــا يــلزملـهم كمامة
معـــا مــن رانـي نهدر؟ تآمن ماعلاباليش
اللّـــي شــك فــي روحــو يريّح ما يطرّش
فـــكــــل حــــومــــة يـــديــــــر النّــــــش
يـــاك النّــــاس خـــفيفــة لــودان رهــيفــة
وخـــرايبــك يــالجيفة كي الجرنال تتفرّش
كـــي المشــكل اللــوّل كــي المشكل الثّاني
يحـبّســوا المشاكل كي ننسـاك أو تنســـاني
ياك حنـــــا ليزالجيريــان شــواكر التّڨطاع
ســـمع خــوك بلال تفــهــم عــلاه يتــــباع
الخـــــــــــاوة ڨــــــــــــاع عــــــلامــــــــة

[Rabah Donquishoot : اللاّزمة]
[Lyrics from: https:/lyrics.az/dj-kore/-/el-mouchkil.html]
المشكل اللّول: أخــدم أو مبــعد حــــل فمّك
المشكل الثّاني : شوف كاش طوليي يسڨمك
المشكل الثّالث : درنــــاهـــــــــم ولاّ لالا ؟
المشكل الرّابع : خير منّـا صحاب الدلالة ؟
! المشكل الخامس : لالا مــانــــيش منرڥي
! المشكل السّادس : الشّــــح أكــــــروڥـــي
المشكل السّابع : واحــــد مــــا يڨــطّـــع فيّا
و اللّــي خصّـوه مشاكل يجي نعطيلو شوية

[Rabah Donquishoot : المقطع الثّالث]
الجــــاية أنــــا تــانــي معــــاكــــم فــالمعــمــــاعة
غــيــــر نتــعلــمــوا نــمشــو مــا تكــفينـاش القاعة
نهــــــــار كـــامل مربّعين جبناها كارطة و دومين
جــامـــــــي فهمنــــا وعــــلاه حنا هكذا مسخوطين
نحّصـــــــــلوا فواحــد الحــاجة نسمّوها لبـــــــــلاد
نحّصـــــــــلوا فواحــد الحــاجة نسمّوها العبــــــــاد
ليــــــــك يــــــاخّــي عـــبــاد ليــــك ياخّــي بــــلاد
النّــــــــاس ڨــــاع أنتيــك والنّــــاس ڨــــاع كعـــاب
كــي نهّـــــــدروا ڨــــاع هـــاكذا ياخو ورّاه الشّعب
"ورّاه ورّاه الشّــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــب"
دخــــــــلــتنــــا ڨــــاع لفــهــــامة و زدنا مـــعلمين
ڨــــــــاع فيــهــم لعــوج وڨــاع الخــــاوة مــسّڨمين
ســلـــــك بهـــــــاد العــقــليــة بصــحتــو ڥــيــلات
يطلـــــب السمّاح ليمّاه وجماعة اللّي معاه سوفرات
مــــــي الله غـــالــب عــليهم مــزال يديرو فلاطاك
كــيــــــمــــــا درنـــــــالــــهــــم مــــا هــــنــــــات
صونديتو في الراس صفات صونيتو كيفي و فرات

[Rabah Donquishoot : اللاّزمة]
المشكل اللّول: أخــدم أو مبــعد حــــل فمّك
المشكل الثّاني : شوف كاش طوليي يسڨمك
المشكل الثّالث : درنــــاهـــــــــم ولاّ لالا ؟
المشكل الرّابع : خير منّـا صحاب الدلالة ؟
! المشكل الخامس : لالا مــانــــيش منرڥي
! المشكل السّادس : الشّــــح أكــــــروڥـــي
المشكل السّابع : واحــــد مــــا يڨــطّـــع فيّا
و اللّــي خصّـوه مشاكل يجي نعطيلو شوية

[Rabah Donquishoot : خرجة]
هــاه إنــــارڥــــيــــو فــينــــا فــي بــــاطــــــل
يعــمّــــرولــــك راســــــك فالمشاكل في باطل
هذا مــــاكــــان ڨــــــاع كيــف كيـــف ڨــــــاع
ڨــــاع أنــــا تــــاني معــــاهــــم صــافا هكدايا
غيــــر الهــــدرة غــــير التبّلــــبيل ماكّان والو
أك شايف ؟ مكانش مشاكل حنا نخّلقوهوم ياخو
النّــــاس يقــــولــــو أنســــى الهّــــم ينــســــاك
...أك شايف ؟ و حنا المشاكل المشاكل المشاكل

[Rabah Donquishoot : اللاّزمة]
المشكل اللّول: أخــدم أو مبــعد حــــل فمّك
المشكل الثّاني : شوف كاش طوليي يسڨمك
المشكل الثّالث : درنــــاهـــــــــم ولاّ لالا ؟
المشكل الرّابع : خير منّـا صحاب الدلالة ؟
! المشكل الخامس : لالا مــانــــيش منرڥي
! المشكل السّادس : الشّــــح أكــــــروڥـــي
المشكل السّابع : واحــــد مــــا يڨــطّـــع فيّا
و اللّــي خصّـوه مشاكل يجي نعطيلو شوية

Correct these Lyrics