LYRICS.AZ APPLICATION

Download from Apple Store
Download from Google Play

Atalyja - Bajorai lyrics

Visi bajorai žirgus balnoja,
Žirgus balnoja, į karą joja.
Eisim, seslės, an aukšto kalno,
An aukšto kalno brolelio laukti.
Parbėga žirgas, ir parpūškuoja,
Aukso kilpelėm šalia švytuoja.
- Oi žirge žirge, žirgeli mūsų,
[Lyrics from: https:/lyrics.az/atalyja/mocia/bajorai.html]
Kur tu padėjai brolelį mūsų?
- Jūsų brolelis Vilniaus miestely,
Vilniaus miestely, aukštam kalnely.
Užvajavojo Vilniaus miestelį,
Ir iškapojo didį vaiskelį.
Kur galva krito – rožė išdygo,
Kur kraujai tiško – žemčiūgai tviska.

Correct these Lyrics